Wat is kosten koper?

ongeveer 1 jaar geleden

Wat is kosten koper?

Wat is kosten koper?

Kosten koper ofwel k.k. als afkorting betreft de kosten die je maakt om een huis te kopen en in eigendom bij de notaris op naam te verkrijgen. Overigens zijn er geen kosten koper als het een nieuwbouwwoning betreft, want dan is er sprake van een huis vrij op naam. De kosten koper zijn in de eerste plaats onder te verdelen in de te betalen overdrachtsbelasting en notariskosten voor de akte van eigendom. In de volksmond vallen ook andere uitgaven onder de noemer van kosten koper, zoals de rekening voor hypotheekadvies, makelaarskosten en kadasterkosten. Al deze kosten vallen buiten de koopsom van de woning. Een deel van kosten koper is overigens fiscaal aftrekbaar bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting.

Kosten koper: overdrachtsbelasting

Bij het kopen van een huis krijg je te maken met overdrachtsbelasting als onderdeel van kosten koper en betreft een percentage van de koopsom. In 2022 bedraagt het percentage 2% van de koopsom bij zelfbewoning van woningen. Er geldt een ander hoger tarief voor vastgoedbeleggers en voor tweede woningen. Ben je een starter op de woningmarkt dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Je dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen om voor de startersvrijstelling in aanmerking te komen.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting:

Een belangrijke voorwaarde om voor vrijstelling van overdrachtsbelasting als deel van kosten koper in aanmerking te komen, betreft de leeftijdsgrens. Je dient namelijk meerderjarig te zijn op het moment dat de woning in je bezit komt en de leeftijd van 35 jaar nog niet hebben bereikt. Daarnaast geldt de voorwaarde dat je de woning koopt met als doel om er zelf langere tijd te gaan wonen. De woningwaarde mag het bedrag van € 400.000 niet overschrijden. Koop je een woning met een koopsom van € 450.000 dan betaal je dus wel overdrachtsbelasting als onderdeel van kosten koper. Je mag ook niet eerder geprofiteerd hebben van de startersvrijstelling.

  • Leeftijd tussen 18 en 35 jaar
  • Koopsom niet meer dan € 400.000
  • Eerste keer gebruikmaken van startersvrijstelling

Let op: de vrijstelling verandert per 1 januari 2023, want dan wijzigt de grens voor de koopsom naar € 440.000.

Kosten koper: notariskosten

Je bent als koper bij het kopen van een woning verplicht om een notaris een rechtsgeldige akte te laten opmaken. Het betreft hier bijvoorbeeld het opmaken van een transportakte en een hypotheekakte. Deze notariskosten vormen een onderdeel van kosten koper. Notarissen werken met verschillende tarieven en het staat je als koper vrij om zelf een notaris te kiezen. De notaris verzorgt overigens ook de inschrijving in het kadaster. Dit brengt kosten met zich mee en deze kadasterkosten zijn eveneens aan te merken als kosten koper.

Kosten bankgarantie

Het is gebruikelijk om bij het sluiten van een koopovereenkomst voor een woning een waarborgsom te storten. Deze waarborgsom biedt de verkopende partij zekerheid. Als je te weinig spaargeld achter de hand hebt om deze waarborgsom te voldoen, is het mogelijk om een bankgarantie verkrijgen. Hier zijn kosten aan verbonden die onder de noemer kosten koper zijn te scharen.

Kosten hypotheek en taxatierapport

Ben je van plan om een woning te kopen en daarvoor een hypotheek af te sluiten? In dat geval krijg je te maken met advieskosten en bemiddelingskosten voor de hypotheek. Bovendien is bij het afsluiten van een hypotheek voor een woning doorgaans een taxatierapport verplicht. In het taxatierapport komt onder meer de marktwaarde van de woning te staan. De marktwaarde is belangrijk, omdat je doorgaans niet meer mag lenen dan 100% van de marktwaarde. Dit betekent ook dat je uiteindelijk zelf de kosten koper dient te financieren, want het is niet meer mogelijk om deze kosten in de hypotheek mee te nemen. Overigens geldt voor een hypotheek met NHG dat de aanvraagkosten voor NHG eveneens onder kosten koper vallen.

Kosten bouwkundige keuring

Bij het kopen van een bestaand huis heb je de mogelijkheid om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Je krijgt daarmee zekerheid over de bouwkundige staat van het huis en bovendien zijn de resultaten tijdens de onderhandelingen te gebruiken. De bouwkundige keuring kost geld en behoren tot de kosten koper.

Makelaarskosten

Makelaarskosten zijn eveneens als kosten koper aan te merken. De meeste mensen kiezen ervoor om bij de aankoop van een woning een makelaar in te schakelen. Dat is om meerdere redenen heel verstandig. Bijvoorbeeld omdat een makelaar kennis van de lokale markt heeft, zoals Startpunt Wonen als makelaar expert is in de gemeente Horst aan de Maas. Wij hanteren daarbij een persoonlijke service en bepalen in overleg met jou welke aankoopstrategie wij toepassen. Daarnaast onderhandelen wij namens jou over de aankoopprijs en over ontbindende voorwaarden. Verder checken wij de koopovereenkomst en vindt er voor de overdracht bij de notaris een inspectie plaats. Wij hanteren overigens een scherp tarief en brengen geen opstartkosten in rekening.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met Startpunt Wonen en maak kennis met onze transparante en professionele dienstverlening.


Naar het nieuwsoverzicht