Wat is een bankgarantie?

16 dagen geleden

Wat is een bankgarantie?

Wat is een bankgarantie?

Een bankgarantie voorziet in zekerheid van de bank omtrent het voldoen van een borgsom die de koper mogelijk aan de verkoper verschuldigd is. Bij het kopen van een woning teken je samen met de verkoper een koopcontract. In Nederland hoef je de volledige koopsom doorgaans niet direct bij het ondertekenen van de koopovereenkomst te voldoen, maar veelal wel een waarborgsom van 10%. Op het moment dat het eigendom van naam verandert bij de notaris vindt de volledige financiële afhandeling plaats. Dit gebeurt dus pas als je de notariële leveringsakte bij de notaris ondertekent. De verkoper wil uiteraard wel zekerheid omtrent de toekomstige betaling en dat is onder meer een optie met het opnemen van een bankgarantie in het koopcontract. Het is in plaats van een bankgarantie overigens ook mogelijk om een waarborgsom te storten.

Bankgarantie

Bij een bankgarantie krijgt de verkopende partij zekerheid van de bank die garant staat voor het bedrag als de koper niet aan de financiële verplichting voldoet. De bankgarantie bestaat concreet uit een verklaring van de bank. Je hoeft als koper bij een bankgarantie geen beroep te doen op je spaargeld en dat kan natuurlijk een voordeel zijn. Overigens is het doorgaans zo dat hypotheekverstrekkers alleen in een bankgarantie voorzien als de hypotheek daar wordt afgesloten. Uiteraard is het mogelijk om tijdens een hypotheek advies te bespreken of een bankgarantie uitkomst biedt in plaats van het storten van een waarborgsom.

Waarborgsom

De waarborgsom is veelal een vast percentage van de koopprijs van de woning en komt meestal neer op 10%. Je betaalt het bedrag niet rechtstreeks aan de koper, maar aan de notaris die het geld beheert. Mocht je na de bedenktijd van de koop afzien dan komt de waarborgsom in handen van de verkoper. Het is dan ook een financiële zekerheid voor de woningverkoper die met kosten te maken kan krijgen als de koper op het laatste van de koop afziet. Heb je niet voldoende spaargeld op de bank om de waarborgsom te voldoen dan is de bankgarantie daar een prima alternatief voor.

Wanneer is een bankgarantie nodig?

Een bankgarantie kan nodig zijn wanneer je niet in staat bent om de waarborgsom zelf direct te voldoen. Overigens zijn er verschillende voorwaarden verbonden aan de toekenning van een bankgarantie. De bank wil namelijk eveneens financiële zekerheid en je gaat dan ook een overeenkomst aan met de bank. Hierin staat vermeld dat de bank een onvoorwaardelijke garantie geeft om indien van toepassing het verschuldigde bedrag aan de begunstigde te voldoen. Overigens staat de termijn voor het regelen van de bankgarantie opgenomen in het koopcontract, waarbij twee weken een gebruikelijke periode is.

Wat zijn de kosten van een bankgarantie?

Het kost geld om een bankgarantie bij de bank te regelen en dit komt veelal neer op 1% van het gegarandeerde bedrag. Bij het afsluiten van een hypotheek van 400.000 euro kan de bank voor 10% garant staan en daarover betaal je dan 1%. In dit voorbeeld dus 1% van 40.000 euro, wat neerkomt op 400 euro. De kosten betreffen zogenoemde servicekosten, want het gaat tenslotte om een dienstverlening van de bank.

Schuld aan de bank bij afzien van koop

Het is goed om te weten dat je bij een bankgarantie na het afzien van de koop van de woning een schuld aan de bank hebt. Daar teken je namelijk voor als je een overeenkomst met de bank aangaat. De overeenkomst met de bank eindigt dan, waarna de bank het bedrag als schuld op je kan verhalen. Overigens valt de drie dagen wettelijke bedenktermijn hierbuiten, want in die drie dagen heb je zonder reden het recht om van de koop af te zien. De bankgarantie wordt dus pas een schuld nadat de drie dagen bedenktijd zijn verstreken en je alsnog van de koop afziet en daarbij in gebreke blijft.

Hypotheek niet rondkrijgen

Krijg je de hypotheek voor de aankoop van de woning niet rond en heb je geen financieel voorbehoud in de koopovereenkomst opgenomen? In dat geval blijft de koper als het ware in gebreke en heeft de verkoper recht op een vergoeding. Dat kan dus de waarborgsom zijn die op de derdenrekening van de notaris staat of het gegarandeerde bedrag van de bankgarantie die de bank heeft afgegeven. Het is wat dat betreft verstandig om bij twijfel over het rondkrijgen van de hypotheek een voorbehoud voor financiering in de koopovereenkomst op te nemen. Maakt de koper rechtsgeldig gebruik van eventuele ontbindende voorwaarden in het contract dan geldt dat er geen waarborgsom verschuldigd is aan de koper.

Financieel advies bij aankoop woning

Het is belangrijk om bij de aankoop van een woning verzekerd te zijn van een gedegen financieel advies. Startpunt Wonen werkt voor professioneel hypotheek advies met onder meer informatie over een bankgarantie of waarborgsom samen met een partner. Wil je contact opnemen voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek? Wij staan voor je klaar en zijn zowel telefonische als via het contactformulier en per email te bereiken.


Naar het nieuwsoverzicht