Huis verkopen aan kind. Hoe werkt dat?

ongeveer 1 maand geleden

Huis verkopen aan kind. Hoe werkt dat?

Huis verkopen aan kind. Bij de overweging je huis te verkopen aan je kind zijn er een aantal aandachtspunten van toepassing. Het is uiteraard een ideale situatie om je huis aan je kind te verkopen, want de koper is dan al gevonden. Bovendien hebben starters het lastig op de woningmarkt om een eigen woning te kopen. Het is wat dat betreft een win-winsituatie, waarbij het ouderlijk huis ook nog eens in de familie blijft. Wil je hier meer over weten en het proces in goede banen leiden door een goede verkoopprijs te bepalen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Huis verkopen aan je kind: verkoopprijs

In principe werkt de verkoop van je huis aan je eigen kind hetzelfde als bij een reguliere verkoop en dat begint bij het opstellen van een koopcontract. Het is echter wel belangrijk om rekening te houden met de verkoopprijs en vooral als het de bedoeling is om het huis aan je kind deels met een schenking te verkopen. Bijvoorbeeld als de koopprijs onder de WOZ-waarde ligt of zich beneden de taxatiewaarde van de woning bevindt. Er zijn in dat geval fiscale gevolgen om rekening mee te houden.

Koopsom onder WOZ-waarde of onder taxatiewaarde

Bij het verkopen van het huis aan je kind voor een koopsom onder de WOZ-waarde kan dit door de Belastingdienst gezien worden als een schenking. Indien de koopsom lager is dan de taxatie geldt dat de berekening van de overdrachtsbelasting over de taxatiewaarde in het taxatierapport plaatsvindt. Als je kind zelf in de woning gaat wonen is het mogelijk om hem of haar in het kader van een schenking voor een koopwoning van een vrijstelling te laten profiteren.

Vrijstelling schenking voor koopwoning

Bij het kopen van een woning waarbij de ouders een schenking doen aan het kind geldt er in 2022 een vrijstelling van maximaal € 106.671. Over dit bedrag hoeft je kind dan geen schenkbelasting te betalen. Er zijn wel verschillende voorwaarden van toepassing, zoals een leeftijdseis. Je kind dient bijvoorbeeld tussen 18 en 40 jaar oud te zijn en het geld moet gebruikt worden om de eigen woning te kopen.

Huis verkopen aan kind en vervolgens huren

Je eigen huis verkopen aan je kind en het vervolgens huren van je kind is eveneens een optie. Het is echter wel zo dat er ook dan rekening moet worden gehouden met fiscale gevolgen. Je kind betaalt in dat geval in 2022 nog 8% procent overdrachtsbelasting en in 2023 betaalt je kind 10,1% overdrachtsbelasting. Bovendien dient je kind in deze situatie in Box 3 ieder jaar belasting over de overwaarde te betalen. Overigens is het wel mogelijk om bij de verkoop van je huis onder voorbehoud van huurrecht van een ander voordeel te profiteren. Dat is het voordeel dat er een lagere verkoopprijs tot stand kan komen, omdat de waarde van een woning in bewoonde staat lager is dan in onbewoonde staat.

Passend huurtarief

Is het de bedoeling om je huis aan je kind te verkopen en terug te huren? In dat geval is het belangrijk dat je kind een passend huurtarief in rekening brengt. De Belastingdienst heeft hiervoor een stelregel dat 6% van de WOZ-waarde op jaarbasis te zien is als een passend huurtarief. Indien het huurbedrag lager uitkomt, bestaat de mogelijkheid dat erfbelasting verschuldigd is. Het is overigens fiscaal gezien niet altijd even gunstig om een huis aan je kind te verkopen en terug te huren. Je komt dan namelijk niet meer in aanmerking voor aftrek van de hypotheekrente. Beschouwt de Belastingdienst de woning als tweede woning voor je kind dan geldt dat het bezit in Box 3 valt. Hierover moet vermogensbelasting worden afgedragen.

Let op bij bijzondere constructies

Het komt ook voor dat er bij een verkoop van de woning aan een eigen kind sprake is van het eigendom verkopen, maar zelf als ouders het vruchtgebruik te houden. In dit geval kan er echter ook sprake zijn van een schenking. Bij het overlijden van de ouders kan dat verdere gevolgen hebben indien er broers of zussen zijn. Bijvoorbeeld omdat de schenking meegenomen wordt in de berekening om te bepalen wat het kind als woningeigenaar erft ten opzichte van de andere reservataire erfgenamen, zoals broers of zussen. De erfenis kan in dat geval lager uitvallen dan wanneer er geen sprake was geweest van eigendom van de koopwoning.

Geld lenen aan kind

Het is bij het verkopen van het huis aan je eigen kind ook nog mogelijk om naast een schenking een lening te verstrekken aan je kind. Het is dan wel belangrijk om te voldoen aan de fiscale eisen, zodat je kind de rente van de lening kan aftrekken. Zo dienen jouw gegevens als geldverstrekker bij de Belastingdienst bekend te worden gemaakt en moet je rente in rekening brengen. Bovendien dient de lening binnen dertig jaar afgelost te worden. Het rentepercentage is eventueel vast te stellen door de marktrente te volgen.

 


Naar het nieuwsoverzicht