Nationale Hypotheek Garantie, wat is dat?

ongeveer 1 jaar geleden

Nationale Hypotheek Garantie: wat is dat?

Nationale Hypotheek Garantie biedt bij het afsluiten van een hypotheek en kopen van een huis een beschermend vangnet. Er zijn verschillende situaties denkbaar waarmee je te maken kan krijgen in de toekomst. Bijvoorbeeld een echtscheiding of een restschuld bij de verkoop van de woning. Indien je niet meer in staat bent om aan de financiële verplichting van de hypotheek te voldoen dan kan je een beroep doen op de Nationale Hypotheek Garantie. Een hypotheek met NHG biedt in uiteenlopende situaties onder voorwaarden bepaalde oplossingen. Het is mogelijk om gebruik te maken van de Woonlastenfaciliteit, maar er is ook een optie voor kwijtschelding van een restschuld of meefinancieren van een restschuld.

Hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie: voorwaarden

Ben je op zoek naar een koopwoning en wil je een nieuwe hypotheek afsluiten dan is het aan te raden om na te gaan of een hypotheek met NHG mogelijk is. Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing om in aanmerking te komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Het aankoopbedrag van de woning bedraagt maximaal € 355.000 (2022), maar je mag daar 6% bij optellen als je energiebesparende maatregelen doorvoert. De maximale hypotheek met NHG komt dan uit op € 376.300. Een ander regel is dat het huis je hoofdverblijf gaat zijn. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om Nationale Hypotheek Garantie te krijgen voor een vakantiewoning. Overigens is het voor een verbouwing van je huis wel mogelijk om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie te krijgen.

Profiteer van een lagere rente

Je profiteert bij het afsluiten van een hypotheek met NHG van een rentekorting. Dit is een van de grootste voordelen in combinatie met de functie van een beschermend vangnet. Het rentevoordeel loopt op jaarbasis op tot 1% en je bespaart daardoor per jaar tot wel honderden euro’s. Je betaalt wel eenmalig kosten in de vorm van een borgtochtprovisie en deze bedraagt 0,6% van het gehele hypotheekbedrag. Je mag deze borgtochtprovisie echter van de belasting aftrekken. Door de rentekorting zijn deze kosten tijdens de looptijd weer terug te verdienen. Verder is er het voordeel dat Nationale Hypotheek Garantie zekerheid biedt als het gaat om verantwoord lenen. Een NHG hypotheek past wat dat betreft bij je inkomenssituatie, zodat je weet dat je niet te veel leent.

Woonlastenfaciliteit

De Woonlastenfaciliteit van Nationale Hypotheek Garantie biedt de mogelijkheid om bij betalingsproblemen de woonlasten tijdelijk te verlagen. Bijvoorbeeld als je werkloos bent geworden, gaat scheiden of als je partner is overleden en je niet meer in staat bent om de hypotheek te betalen. Om een gedwongen verkoop van je woning te voorkomen, is het mogelijk om van de Woonlastenfaciliteit gebruik te maken. Het is wel belangrijk te weten dat je hiermee een extra schuld opbouwt. Het bedrag van de woonlasten dat je tijdelijk niet betaalt, dien je in de toekomst wel weer af te betalen.

Kwijtschelding restschuld

Het komt voor dat er een situatie ontstaat, waarin je niet meer in staat bent om aan de hypotheekverplichtingen te voldoen. Mocht je te maken krijgen met een noodgedwongen verkoop van de woning, waarbij er een restschuld overblijft dan biedt Nationale Hypotheek Garantie uitkomst. Er zijn wel een aantal criteria van toepassing voor kwijtschelding van de restschuld. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je te goeder trouw handelt en dat je persoonlijke situatie veranderd is door een specifieke situatie. Bijvoorbeeld door het uitgaan van je relatie en de hypotheek op beide namen staat. Of als je werkloos raakt buiten je schuld om of als je te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid. Een andere situatie is als je partner is overleden en je samen een hypotheek had afgesloten. Het is om voor kwijtschelding van een restschuld in aanmerking te komen eveneens van belang dat je volledige medewerking verleent en er alles aan doet om de restschuld beperkt te houden. Je dient wat dat betreft geen betalingsachterstanden op te lopen en het huis in een goede staat te houden. Daarnaast is het van belang om te trachten een zo hoog mogelijke opbrengst voor je huis te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door ons als makelaar in te schakelen. Het is wel belangrijk om een eventueel bod voor acceptatie eerst aan de hypotheekverstrekker voor te leggen.

Restschuld meefinancieren bij verhuizing

Heb je Nationale Hypotheek Garantie en ga je verhuizen, maar blijft er een restschuld over? Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om bij een verhuizing de restschuld mee te financieren. In dit geval mag het totale bedrag inclusief restschuld en nieuwe hypotheek niet boven de maximale grens van € 355.000 uitkomen of met energiebesparende maatregelen boven het bedrag van € 376.300. Overigens is het de geldverstrekker die bepaalt of de restschuld bij een verhuizing mee te financieren is.

Ben je van plan een woning te kopen met Nationale Hypotheek Garantie? Neem contact op met Startpunt Wonen voor een optimale begeleiding in de zoektocht naar een huis en op financieel gebied.


Naar het nieuwsoverzicht