Als u een nieuwbouwwoning of bouwkavel in Horst aan de Maas koopt, kunt u de koopsubsidie aanvragen. U kunt deze subsidie ook aanvragen in combinatie met een van de andere, bestaande, stimuleringsmaatregelen.

 

Levensloopbestendige koopsubsidie

De subsidie op een levensloopbestendige woning is € 8500,-. De voorwaarden hiervoor zijn:
  • In de woning zijn faciliteiten voor wonen, slapen, koken en baden/douchen gelijkvloers 
    en zijn alle ruimtes rolstoeltoegankelijk.
  • De koop- of aanneemsom is niet hoger dan € 300.000,-.
  • De nieuwbouwwoning is gelegen in een gemeentelijk nieuwbouwproject. 
    Voor een overzicht van deze projecten, zie brochure.
  • U mag de woning niet binnen 5 jaar na toekenning van de koopsubsidie verkopen.

Meesturen

Voeg een kopie van de gesloten koop-/ aanneemovereenkomst voor de woning waarvoor u deze aanvraag indient toe toe als bijlage.
Een ondertekende koop-/aanneemovereenkomst bestaat uit een de overeenkomst, (concept-)bouwtekening en een bestekraming.

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

Meer informatie: Startpunt Wonen is aanspreekpunt namens de gemeente. Heeft u een vraag over de koopsubsidie?  

Stuur dan een mail naar info@startpuntwonen.nl of bel 077-2600000