Adres:
Meteriks veld 2, 5964 AR, METERIK
Prijs:
€ 77.627 - € 171.747
Koop/huur:
koop
Koopconditie:
kosten koper
Soort object:
bouwgrond
Bouwvorm:
nieuwbouw
Perceeloppervlakte:
273 m2

Bouwkavels Meteriks Veld II Bouwkavels Meteriks Veld II

Nieuwe bouwkavels in Meterik

De gemeente Horst aan de Maas heeft een aantal nieuwe woningbouwkavels in Meterik in de verkoop. Het betreft in totaal 5 bouwkavels voor vrijstaande woningen in het plan Meteriks Veld II.

Iedereen kan in aanmerking komen voor de koop van een van deze kavels. Gezien de vraag naar woningbouwkavels, worden deze woningbouwkavels verkocht door middel van inschrijving en eventueel loting. Dit betekent dat de 5 kavels vanaf 15 november 2023 gedurende een periode van drie weken (dus tot en met 6 december) te koop worden aangeboden.

Gedurende deze periode kan iedereen zijn of haar interesse kenbaar maken door zich voor die kavels in te schrijven waar men interesse in heeft. Na afloop van de inschrijftermijn vindt de eventuele loting en toewijzing plaats.

U dient bij het inschrijven rekening te houden, met de volgende zaken:

  • Er is per kavel slechts één inschrijving per persoon, echtpaar of partnerschap toegestaan.  

  • De inschrijving is niet overdraagbaar aan andere personen.

 Startpunt Wonen

Gedurende de inschrijftermijn is informatie met betrekking tot de bouwkavels beschikbaar via de website van 
Startpunt Wonen. Tevens voorziet Startpunt Wonen, namens gemeente Horst aan de Maas, iedere geïnteresseerde
van informatie over deze woningbouwkavels. Indien gewenst kunt u hier ook terecht voor een afspraak voor 
verdere toelichting.

 

Gedurende de inschrijftermijn kunnen belangstellenden zich via Startpunt Wonen inschrijven voor de betreffende bouwkavels waar men interesse in heeft. Op het inschrijfformulier nummert u de kavels waarvoor u in aanmerking wilt komen in volgorde van voorkeur.

Hoe gaat de kavelverkoop in zijn werk?

De uit te geven kavels worden vervolgens voor verkoop aangeboden (toegewezen) aan de personen op de toewijzingslijst. Daags na de toewijzing gaat de optietermijn in. Deze optietermijn is twee weken.

Als iemand afziet van aankoop van een kavel, wordt deze aangeboden aan de eerste op de reservelijst. 

Nadat betrokkene heeft aangegeven dat hij de kavel wil kopen, wordt door de gemeente Horst aan de Maas een verkoopovereenkomst toegezonden. Na ontvangst van de ondertekende koopovereenkomst neemt het college van B&W een besluit over de verkoop. Definitieve koop van de bouwkavel, bij de notaris, dient binnen drie maanden na dit besluit plaats te vinden.

Grondprijs en algemene verkoopvoorwaarden

In 2023 bedraagt de grondprijs in de gemeente Horst aan de Maas € 235,- k.k. excl. btw per vierkante meter. Daarnaast zijn op de verkoop van bouwkavels de ‘Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Horst aan de Maas’ van toepassing.

Enkele belangrijke bepalingen uit deze Algemene verkoopvoorwaarden:

  • De kavels worden ‘kosten koper’ verkocht. Dus alle kosten terzake het afwikkelen van de transactie, waaronder de kosten voor transportakte, hypotheekakte en kadastrale splitsing zijn voor rekening van de koper. Ook de BTW is voor rekening van koper.
  • De koper is verplicht een woning te bouwen op de aangekochte kavel en deze zelf te bewonen (dus geen verhuur).
  • Binnen twee jaar na aankoop van de kavel dient de woning gereed voor bewoning te zijn.
  • De woning mag pas worden doorverkocht als de koper drie jaar op het betreffende adres heeft gewoond.
  • Binnen drie maanden na sluiten van de koopovereenkomst voor de kavel, dient de kavel te worden aangekocht bij de notaris.

Bestemmingsplan

Situatietekening

Inschrijfformulier

Uitgifteregels

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Horst aan de Maas

Verkooptekeningen

Onderstaand kunt u klikken op de verkooptekeningen:

Kavels:

De kavels die worden aangeboden zijn:

Neem contact met ons op via info@startpuntwonen.nl of bel ons op telefoonnummer 077-260 00 00 voor meer informatie over deze bouwkavels.

  •  
Wooncontingenten 1

Bekijk ons gehele aanbod


Meer informatie? Wij bellen u terug: